El que no et pots perdre ! Concursos literaris, activitats....

PRIMER CONCURS UBC DE MICROCONTES PER SANT JORDI 2011

BASES


1. Objecte i finalitats

L’objecte del concurs és introduir una nova modalitat de participació a un dels projectes més participatius organitzats per la UBC, el concurs de la diada de Sant Jordi “Dibuixa el teu punt de llibre”, que aquest any arriba a la desena edició, per incorporar-hi, així, totes les persones que tinguin unes mínimes inquietuds literàries.

2. Tema

El tema d’aquest concurs és la diada de Sant Jordi en totes les seves manifestacions: tradicional, històrica, literària, popular, festiva...

3. Destinataris i requisits

Aquest concurs està obert a qualsevol persona major de 16 anys.

Tots els originals hauran de ser escrits en català i podran tenir una extensió màxima de 100 paraules. Cada microconte ha de tenir un títol.

Les dades que s’han de fer constar en el moment de presentar els originals son:

nom i cognom, número de DNI, data de naixement, adreça, telèfon de contacte i, si se’n disposa, l’adreça de correu electrònic.

4. Termini i lloc de presentació de les obres

Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que s’ajustin a les normes del concurs.

La data màxima per lliurar les obres participants serà el dissabte 9 d’abril de 2011, a qualsevol dels punts autoritzats o enviant un correu electrònic; ARTIMARC, BADALLIBRES, COMPÀS, LLAPIS, PAPEROTS i BIBLIOTECA MARC DE VILALBA.

ubcardedeu@ubc.cat b.cardedeu.mv@diba.cat

5. Premis

El jurat atorgarà tres premis, als tres millors microcontes presentats al concurs.

Cada un dels tres guanyadors rebrà:

• El seu microconte editat en format de punt de llibre.

• Un premi de 70 euros repartits en vals de compra de la UBC i d’una llibreria associada (BADALLIBRES, COMPÀS i PAPEROTS).

El guanyador haurà d’acceptar formalment el premi. En el supòsit que el guanyador sigui menor d’edat, caldrà l’autorització dels pares per a seva l’acceptació.

6. Jurat

El Jurat estarà presidit per l'escriptor i especialista en microcontes Joan Pinyol i el formaran un representant de la UBC, un representant de cada una de les llibreries associades a la UBC, un representant de la Biblioteca Municipal Marc de Vilalba, i un escriptor/a professional.

En la valoració dels textos presentats, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

• La qualitat literària.

• L’ajustament al tema del concurs.

• L’originalitat de l’enfocament.

El veredicte del Jurat és inapel·lable i es farà públic el dissabte 23 d’abril, diada de Sant Jordi, dins del marc de la fira del llibre.

Els originals no seran retornats als seus autors.

7. Drets sobre els textos premiats

El textos guanyadors quedaran en propietat de la Unió de Botiguers de Cardedeu, UBC, així com tots els drets d’explotació sobre l’obra. Per tant, l’autor guanyador cedeix, amb caràcter gratuït i exclusiu, tots els drets d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l’obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

10. Acceptació de les bases

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Primer Concurs de Microcontes de la UBC, 2011

DADES IDENTIFICATIVES PARTICIPANT

Títol de l’obra:________________________________________________________

Nom i cognoms:______________________________________________________

Domicili:____________________________________________________________

Municipi:_______________________________________ Codi Postal:__________

DNI/NIF:_________________ Telèfon/s:__________________________________

Adreça correu electrònic:_____________________@_______________________

Data:______________________________________________________________

Signatura:10 CONCURS "DIBUIXA EL TEU PUNT"

Participa un altre any a dibuixar el teu punt per el dia del llibre. És la desena edició del concurs, i aquest any ho volem celebrar d'una manera molt especial. No t'ho perdis. Passa per la llibreria a buscar les bases del concurs i la fulla per dibuixar el teu punt!.